top of page

ברוכים הבאים

מטרות העמותה לזואולוגיה בישראל

מטרות העמותה (לשעבר החברה) הן לקדם, לעודד ולהפיץ את מדע הזואולוגיה בישראל לענפיו השונים, מהרמה הביוכימית והמיקרוסקופית ועד לרמה ההתנהגותית והאקולוגית של בעלי החיים בסביבתם הטבעית. 
לצורך כך החברה מאגדת את הזואולוגים בישראל, חובבים, מורים ואנשי אקדמיה ומארגנת כינוסים, ימי עיון וסיורים מדעיים. 
העמותה תורמת לכתיבת סקרים מדעיים בנושאים העומדים במרכז פעילותה ומעורבת בהגברת שימור הטבע בישראל על ידי מתן יעוץ מדעי לגופים ממשלתיים, חינוכיים וציבוריים. 
העמותה משתתפת בכתיבת תזכירים מדעיים לשלטונות המדינה ומוסדותיה ופועלת ציבורית, ובעת הצורך אף משפטית, בנושאים המצויים בתחום התעניינות חבריה. החברה מקיימת ומקדמת קשרים מדעיים עם אגודות מדעיות בעלות מטרות דומות בארצות אחרות ובמיוחד באגן הים התיכון. 

מעובד מתוך תקנון החברה על ידי יורם אייל מרץ 2004 

תרמו לניסוח: זאב ארד, אמציה גנין, יהודה ל. ורנר, כרמי קורין והדס שטייניץ 

מודעות אחרונות

bottom of page